Stichting Oost West Kontakten

Waar oost & west elkaar met kennis, cultuur & sport ontmoeten

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Over de stedenband

De stedenband is ontstaan vanuit de vredesbeweging en de kerkelijke contacten en dus vanuit inwoners van de Haarlemmermeer. De gemeente heeft dit overgenomen en op 18 oktober 1989 is er een vriendschapsprotocol gesloten tussen de beide gemeentebesturen. Doel hiervan was:

 • bevorderen van de relaties tussen inwoners van beide gemeenten onder meer op het gebied van onderwijs, sport en cultuur;
 • uitwisselen van informatie om de onderlinge contacten te bevorderen en te vergroten;
 • organiseren van wederzijdse uitwisselingen.

Dit is in oktober 2008 nog eens bevestigd in een Memorandum ondertekend door de beide burgemeesters, waarbij ook meer nadruk werd gelegd op:

 • uitwisseling van kennis en programma’s met betrekking tot de zorg voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen als mede die voor kinderen in een sociale achterstandsituatie;
 • platformen creëren voor de uitwisseling van zakelijke contacten tussen plaatselijke ondernemers. Alsmede stimulering van economische relaties over het algemeen en uitwisseling van informatie over milieuvraagstukken.

De uitvoering van de activiteiten hiervan is door beide gemeentebesturen opgedragen aan de Vereniging Oost West Kontakten Haarlemmermeer (VOWKH) en de Magyar Holland Baráti Társaság (MHBT). De MHBT heeft een Nederlandstalige website: http://www.mhbt.org.hu/

Burgemeesters Weterings en Lázár na ondertekening van het MemorandumBurgemeesters Weterings en Lázár na ondertekening van het Memorandum

 

Over de uitvoering van de stedenband

Sinds het ontstaan heeft dit geleid tot:

 • een stagiaire programma voor Hongaarse studenten van het middelbaar beroepsonderwijs die hier voor drie tot zes maanden een stage konden volgen over het algemeen in de agrarische- of tuinbouw sector;
 • schooluitwisselingen tussen leerlingen van het Herbert Vissers College, de Katholieke Scholen Gemeenschap Hoofddorp en het Betlen Gabor Gimnazium.
 • kennisuitwisselingen op het gebied van verzorging van geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen en op het gebied van veiligheid.
 • cultuuruitwisselingen op gebied van schilderkunst, fotografie en dus expressie in het algemeen en daarnaast ook dansgroepen.
 • sportuitwisselingen zoals zwemmen, basketbal, atletiek, voetbal.
 • kerkelijke uitwisselingen tussen protestantse en rooms-katholieke groeperingen.
 • diverse vriendschapsuitwisselingen.
 • Op Stap project voor kinderen in achterstandsituaties.
 • economische resultaten tussen ondernemers.
 

Over Hódmezövásárhely

Hódmezövásárhely ligt in het zuiden van Hongarije, niet ver van de grotere stad Szeged en ook dichtbij de Roemeense en Servische grens. Voor wat betreft de totale oppervlakte is Hódmezövásárhe-ly één van de grootste steden van Hongarije en de stad heeft ongeveer 50.000 inwoners.

Lees meer...
 

DE STICHTING

joomla counter


Zoeken naar